اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

پریسا روشنی + بیوگرافی و عکس

پریسا روشنی + بیوگرافی و عکس

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

پریسا روشنی

Biography

بیوگرافی و تصاویر  پریسا روشنی

پریسا روشنی متولد سال ۱۳۶۲در شهر اصفهان است.فارغ التحصیل رشته گرافیک و دانشجو فیلمسازی است .در حرفه اش بسیار موفق بوده وبا خنده بازار به مخاطب معرفی شد.در دوره ی دبیرستان هم تئاتر بازی میکرده وتوسط یوسف صیادی به شهاب عباسی معرفی شد.

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

سریال هایی که بازی کرده عبارت اند از

*سریال برابر اصل

*خنده بازار۱۳۹۰-۹۱

*شوق پرواز ۱۳۸۹

*مادرانه ۱۳۹۲

تله فیلم ها

*سینزده۱۳-/۱۳۸۸

*پوست انداختن۱۳۹۰

سینمایی

*سربه مهر۱۳۹۱

تئاتر

*مردان بیوه۱۳۹۲

*این دستگاه لعنتی۱۳۹۰

*پلیس

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

عکس های پریسا روشنی و بیوگرافی پریسا روشنی

بیوگرافی و عکس های پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

پریسا روشنی +بیوگرافی و عکس های پریسا روشنی

عکس های جذاب پریسا روشنی + بیوگرافی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

عکس های شیک پریسا روشنی + بیوگرافی تکمیلی

عکس های اینستاگرام پریسا روشنی + بیوگرافی پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

بیوگرافی پریسا روشنی + عکس های دیدنی پریسا روشنی

عکس های جالب پریسا روشنی + بیوگرافی کامل پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

عکس های شخصی پریسا روشنی + بیوگرافی پریسا روشنی

پریسا روشنی بیوگرافی و جدیدترین عکس های پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

بیوگرافی و عکس های شخصی پریسا روشنی

عکس های شخصی پریسا روشنی + بیوگرافی کامل پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

عکس های شخصی پریسا روشنی + بیوگرافی پریسا روشنی

عکس های سلفی پریسا روشنی + بیوگرافی کامل پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

بیوگرافی پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

بیوگرافی پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

بیوگرافی پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

عکسهای پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

بیوگرافی کامل پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

بیوگرافی کامل پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

بیوگرافی کامل پریسا روشنی

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

پریسا روشنی + بیوگرافی و عکس

پریسا روشنی ,بیوگرافی , عکس

پریسا روشنی + بیوگرافی و عکس

loading...