اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

بیوگرافی آشپزهای ایرانی